SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
SSCC
Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) - rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Rozwiązania SCM wykorzystuje się przede wszystkim w fazie projektowania produktu, wyboru źródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na wyroby, oraz sterowania ich dystrybucją. Zawierają bowiem specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają nadzór nad poszczególnymi działaniami logistycznymi firmy. Źródło: Vikipedia
Odsłony: 1178
SRM - zarządzanie relacjami z dostawcami
Zarządzanie kontaktami z dostawcami SRM (Supply Relationship Management) jest systemem zarządzania stosunkami z dostawcami dóbr i usług, z których korzysta przedsiębiorstwo. Celem jest uproszczenie i podwyższenie efektywności tych stosunków. SRM jest często powiązane z automatyzacją procedur zamawiania i rozliczania zamówień, oceną jakości dostawców i do wymiany informacji z nimi. Często jego składową jest e_ zaopatrzenie. SRM często stanowi element zarządzania łańcucha dostaw SCM.
Odsłony: 4658
SRM
Zarządzanie relacjami z dostawcami SRM - Supply Relationship Management
Odsłony: 1053
Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS
Sprawdzanie zabezpieczenia materiałowego do realizacji MPS istotne w powiązaniu z możliwością uruchamiania zleceń na poziomie MPS.
Odsłony: 2946
Sprawdzanie warunków płatności i upustów wg kontraktów
Automatyczne sprawdzanie warunków płatności i upustów pozwala na zabezpieczenie się przed nierzetelnymi kontrahentami i ułatwia procesy fakturowania i rozliczeń.
Odsłony: 2994
Sposób obciążania centrum roboczego - operacje maszynowe - Tpz i Tj
Dla operacji maszynowych podanie Tpz i Tj pozwala na naliczanie obciążeń stanowisk roboczych. Jest wystarczające w przypadku, gdy jedna osoba obsługuje jedną maszynę, a czas pracy obsługi jest równy czasowi wykorzystania maszyny. Przy wielowarsztatowości obliczenia te są bardziej skomplikowane.
Odsłony: 3068
Specyfikacja oprzyrządowania i innych zasobów dla operacji
Pozwala na planowanie obciążenia specjalistycznego oprzyrządowania przez planowane zadania produkcyjne. Ma to istotne znaczenie w przypadku oprzyrządowania drogiego i szybko zużywającego się, bowiem zawczasu można zaplanować jego zakupy czy regenerację np. wykrojników do pras.
Odsłony: 2989
SOA
SOA (Service Oriented Architecture) architektury zorientowanej na obsługę poszczególnych usług pozwala na uzyskanie wyjątkowo dużej efektywności pracy z oprogramowaniem. SOA jest to określenie odnoszące się do infrastruktury obsługującej poszczególne usługi, gdzie usługa jest odrębnym modułem funkcjonalnym – elementem rozwiązania informatycznego realizującego konkretne zadanie np. pochodzącą z innego pakietu oprogramowania obsługę sfery zarządzania personelem lub obsługę gospodarki remontowej. W SOA moduł konkretnej usługi może być umieszczony gdziekolwiek w ramach tej architektury tj na dowolnym serwerze sieci i może być przywoływany – aktywowany przez inne moduły oprogramowania należące także do tej architektury. W praktyce umożliwia to zbudowanie w przedsiębiorstwie sprawnego system informatycznego z powiązanych ze sobą modułów funkcjonalnych różnego pochodzenia.
Odsłony: 1576
Sieci dystrybucji

Obsługa sieci dystrybucyjnych pozwala na wspomaganie procesów dystrybucji towarów, transportu i uzupełnianie zapasów u odbiorców. Często jest to wspomaganiem procesów planistycznych na poziomie wyrobów gotowych oraz zarządzanie transportem. Typowo są to systemy DRP (distributed Resource Planning) – zarządzania dystrybucją. W bardziej rozbudowanych sieciach dystrybucji stosowane są techniki właściwe dla zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management).

Odsłony: 1495
Sieć powiązań logistycznych
Możliwość zdefiniowania sieci powiązań logistycznych pomiędzy magazynami, zakładami i centrami dystrybucyjnymi służy do określania dróg transportowych i pomagać przy ustalaniu zasad uzupełniania zapasów.
Odsłony: 2992
SFA
SFA to profesjonalne systemy mobilne wsparcia sprzedaży klasy Sales Force Automation zapewniające pełną obsługę punktu sprzedaży przez mobilnych pracowników terenowych. W ramach oferty Comarch SFA udostępnia użytkownikom aplikacje w zależności od roli i odpowiedzialności, jakie posiadają. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnych (na smartfony oraz tablety) oraz aplikacji dostępnych on-line przez przeglądarkę internetową lub zainstalowanych lokalnie na komputerach. Aplikacje mobilne są dostępne na platformy Microsoft Windows oraz Google Android.
Odsłony: 1974
Serwis techniczny produktów przedsiębiorstwa
Pakiet zawierający tę funkcję powinien zapewnić możliwość zbierania różnych danych w celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej i posprzedażnej produktów. Niezbędne jest planowania zakupu, produkcji części zamiennych i napraw ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów oraz planowania i rozliczania sieci serwisu własnego i obcego. W szczególnych wypadkach np. statków, autobusów lub sprzętu telekomunikacyjnego konieczna jest obsługa dokumentacji technicznej poszczególnych egzemplarzy produktów sprzed wielu lat (do trzydziestu), aby zapewnić dostawy części zamiennych.
Odsłony: 3013
SCM zarządzanie łańcuchem dostaw

Supply Chain Management – SCM, zarządzanie łańcuchem dostaw. Projektowanie, planowanie, realizacja, kontrola oraz monitoring czynności należących do łańcucha dostaw w celu tworzenia wartości netto, budowania konkurencyjności, wywierania wpływu na logistykę na świecie, synchronizowania popytu i podaży oraz globalnych pomiarów wyników. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (SCM) składa się z kilku części:

  • Planowanie Łańcucha Dostaw: Stanowi wyznaczenie kanałów marketingowych, promocji, odpowiednich ilości oraz czasu, zapasów i plan ich uzupełniania wraz z taktyka produkcji. Planowanie zakreśla ramy, w których łańcuch dostaw będzie funkcjonować.
  • Wykonanie Łańcucha Dostaw: Aplikacje ERP zorientowane na wykonanie efektywne otrzymanie oraz dostarczenie dóbr i usług w ramach łańcucha dostaw. A to polega na składowaniu produkcji oraz systemów wykonania transportu jak i systemów zapewniających widoczność w obrębie łańcucha dostaw.
  • Monitoring Łańcucha Dostaw: Zdolność przeglądu w realnym czasie bądź prawie realnym , działań w łańcuchu dostaw by zidentyfikować aktualny status każdego z działań bądź jako całości. •
  • Mierzenie Łańcucha Dostaw: Mierzenie to porównanie aktualnych działań względem celów. Jest to często używane w kartach wyników bądź w kluczowych miernikach efektywności (KPI).


Składowe SCM:

Supply Chain Planning – SCP, planowanie łańcucha dostaw. Określenie zbioru zasad i procedur, które rządzą działaniami łańcucha dostaw. Na planowanie składa się określanie kanałów marketingowych, promocji, odpowiednich ilości i rozłożenia w czasie, zasad dotyczących zapasów i ich uzupełniania oraz polityki produkcji. Planowanie ustala parametry, w ramach których działać będzie łańcuch dostaw.

Supply Chain Execution – SCE, realizacja w łańcuchu dostaw. Aplikacje informatyczne zorientowane na realizację, dla skutecznego nabywania i dostarczania towarów i usług w ramach łańcucha dostaw. Składają się na nie systemy produkcyjne, magazynowe, systemy realizacji transportu oraz zapewniające przejrzystość łańcucha dostaw.

Supply Chain Inventory Visibility – SCIV, przejrzystość łańcucha dostaw zapasów): Aplikacje informatyczne pozwalające śledzić wydarzenia mające miejsce w łańcuchu dostaw. Systemy te śledzą zapasy globalnie na poziomie pojedynczej jednostki zapasu i informują użytkownika o istotnych odchyleniach od planów. Firmy uzyskują realistyczne dane szacunkowe o terminach przybycia materiału.

Odsłony: 5265
SaaS

Software as a service SaaS - oprogramowanie jako usługa. Aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez internet. Model SaaS przenosi obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. Użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy.

Model SaaS zakłada zwykle cykliczne opłaty abonamentowe za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika stałym wydatkiem. SaaS zapewnia ochronę własności intelektualnej firmie dostawcy. SaaS jest jednym z modeli Cloud computing – przetwarzania w chmurze. Podstawowe korzyści stosowania to:

  • Szybki dostęp do oprogramowania, bez przechodzenia długotrwałego procesu wdrażania
  • Eliminacja wysokich kosztów zakupu licencji
  • Brak kosztów zakupu sprzętu, jego eksploatacji i administracji
  • Możliwość obniżenia kosztów oprogramowania poprzez wyłączenie nieużywanych funkcjonalności
Odsłony: 1820
S&T
S&T jest spółka ̨Grupy S&T AG z centrala ̨w Linz i jedna ̨ z najdłużej działających w Polsce międzynarodowych firm informatycznych. Biura spółki znajdują ̨ się ̨ w 12 miastach Polski, a siec ́ serwisowa i sprzedażowa obejmuje cały kraj, przy zachowaniu czterogodzinnego SLA.

S&T oferuje rozwiązania biznesowe, infrastrukturalne i usługi serwisowe realizowane w trybie 24/7/365.

Dzięki szerokiej gamie produktów własnych i narzędzi dostarczanych przez partnerów technologicznych, S&T zapewnia klientom wybór odpowiedniego, dopasowanego do potrzeb rozwiązania.

 

Odsłony: 1167
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2  S&T  RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

oracle logo raport   soneta logo  proalpha 2018    SENTE  UNIT4 Teta    anegis logo 2018  SYMFONIAsBiznes CFI SYSTEMY INFORMATYCZNESTREAMSOFT  exact software  ipccORACLE  Sygnity Business Solutions