SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Wsad importowy: odliczanie przy reeksporcie towarów
W przypadku produkcji na eksport ze znacznym wsadem składników z importu niezbędne jest dla każdej partii towaru rozliczenie importowanych elementów tzw. wsadu. Pozwala to na odliczenie po przekroczeniu granicy przez konkretną partię towaru VAT i innych obciążeń finansowych poniesionych przy imporcie.
Odsłony: 3221
Wprowadzanie zleceń z poza MPS
Wprowadzanie zleceń z poza MPS pozwala na ręczne wprowadzanie modyfikacji lub uzupełnień danych planistycznych przez planistę.
Odsłony: 3040
Wprowadzanie zleceń - order entry
Wprowadzanie zleceń - order entry jest to proces akceptowania i tłumaczenia życzeń klienta na pojęcia używane w produkcji lub dystrybucji. Akceptacja powinna być dokonywana na podstawie funkcji „dostępne do rozdysponowania” ATP (available to promise). Może to być tak proste jak tworzenie dokumentu wysyłkowego dla wyrobów gotowych produkowanych na magazyn lub mogą to być bardziej skomplikowane działania włączając w to prace konstrukcyjne dla produkcji na zamówienie MTO ( make to order).
Odsłony: 3032
Wprowadzanie tekstów opisowych do zleceń produkcyjnych
Teksty te mogą być drukowane na dokumentach warsztatowych. Przekazują wykonawcom dodatkowe informacje, zwłaszcza na temat specyficznych wymagań co do zleceń klienta.
Odsłony: 3043
Wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych
Wprowadzanie danych z ksiąg pierwotnego zapisu do księgi głównej pozwala na weryfikację danych przed ich ostatecznym zaksięgowaniem i zwiększa przejrzystość księgi głównej. Stosowane jest głównie dla dziennika zdarzeń gospodarczych pochodzących z działalności operacyjnej. Dla operacji finansowych w nowoczesnych systemach najczęściej księgowania następują jednocześnie w tzw. księdze pierwotnego zapisu i księdze głównej.
Odsłony: 3084
WMS
Warehause Management System - zarządzanie gospodarką magazynową (razem z ERP lub oddzielny moduł).
Odsłony: 1499
Wielowalutowość, obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego
Ta funkcja jest konieczna w pakietach dla przedsiębiorstw eksportujących i importujących oraz międzynarodowych, tam, gdzie istnieje konieczność częstego przeliczania walut i korzystania z aktualnych kursów. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach kursy walut pobiera się z telegazety lub z internetu.
Odsłony: 3048
Wielowalutowość
Obsługa wielowalutowości jest konieczna w pakietach dla przedsiębiorstw eksportujących i importujących i międzynarodowych, czyli tam, gdzie istnieje konieczność częstego przeliczania walut i korzystania z aktualnych kursów. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach kursy walut pobiera się z telegazety lub z internetu.
Odsłony: 3254
Wielopoziomowy harmonogram główny, plany produkcji
W przedsiębiorstwach wielozakładowych i wielofirmowych zwykle konieczne jest tworzenie wielopoziomowego harmonogramu głównego – planu długookresowego dostaw i wynikających z niego planów produkcji. Jest to także niezbędne w przypadku rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, np. zakłady produkcyjne, magazyny hurtowe, punkty detaliczne. Umożliwia racjonalne planowanie uzupełnień zapasów, to znaczy ich minimalizację przy zapewnieniu założonego poziomu obsługi. Obecnie coraz częściej stosowana jest opcja zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS (advanced planning and scheduling).
Odsłony: 2929
Wielojęzyczność, teksty
Pakiet umożliwia wystawianie dokumentów w różnych językach. Teksty i szablony dokumentów przechowywane są w systemie informatycznym.
Odsłony: 3060
Wielojęzyczność, obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego
Pakiet umożliwia wystawianie dokumentów w różnych językach, a teksty i szablony dokumentów prezentowanych na ekranach i opisy wydruków przechowywane są w systemie informatycznym. Możliwa jest łatwa zmiana języka ekranów i wydruków.
Odsłony: 3138
Wielkość przedsiębiorstwa
Do definicji rozmiarów przedsiębiorstwa najczęściej przyjmuje się wielkość zatrudnienia lub wielkość obrotów. W warunkach polskich, w których dominują duże przedsiębiorstwa można przyjąć: do 25 osób to mała firma, do 250 - średnia, powyżej 250 – duże przedsiębiorstwo. Zwykle trzeba wydzielić także grupę przedsiębiorstw bardzo dużych powyżej 1000 pracowników. Jednak do celów informatycznych lepszym kryterium jest ocena zapotrzebowania na informacje. Brak tu ścisłych definicji. Dość powszechnie przyjęta jest poniższa klasyfikacja:
  • Małe - do 3 000 transakcji/miesiąc, do 3000 indeksów, do 30 użytkowników
  • Średnie - do 10 000 transakcji/miesiąc, do 10 000 indeksów, do 60 użytkowników
  • Duże - >10 000 transakcji/miesiąc,>10 tys. indeksów, >60 użytkowników
Odsłony: 3076
Wiele źródeł pokrycia zobowiązań
Wiele źródeł pokrycia zobowiązań, gdy występują inni płatnicy niż nabywca jest szczególnie użyteczne w przedsiębiorstwach wielozakładowych, w których jeden podmiot zamawia towar dla innego, a płatnikiem jest jeszcze inny zakład lub centrala. Możliwe jest także realizowanie skomasowanych dostaw dla kilku jednostek wraz z ich rozliczaniem. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w pośrednictwie handlowym.
Odsłony: 2777
Wiele źródeł pokrycia należności
Dosyć często w biznesie występuje taka sytuacja, że firma sprzedaje komuś towar, dostarczany następnie do kilku różnych punktów, a płatnikiem jest jeszcze inny podmiot niż nabywca. Nawet prosty pakiet powinien umieć obsłużyć taką sytuację. Często występuje również faktoring.
Odsłony: 2997
Wiele magazynów
Wiele magazynów fizycznych lub logicznych na jednym wydziale lub w jednym zakładzie, w których mogą być przechowywane te same materiały pozwala na odwzorowanie rzeczywistej sytuacji w zakresie składowania w przedsiębiorstwie. W połączeniu z obsługą wielu lokalizacji w każdym z magazynów dla jednej pozycji pozwala na odwzorowanie rozmieszczenia materiałów i tworzenia list załadunku lub wydań z magazynów do realizacji konkretnych zleceń.
Odsłony: 3165
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2  S&T  RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

oracle logo raport   soneta logo  proalpha 2018    SENTE  UNIT4 Teta    anegis logo 2018  SYMFONIAsBiznes CFI SYSTEMY INFORMATYCZNESTREAMSOFT  exact software  ipccORACLE  Sygnity Business Solutions