vendo erp logo 2019

VENDO.ERP Sprzedaż to intuicyjne w obsłudze rozwiązanie wspomagające kompleksową obsługę procesów sprzedaży. Porządkuje i automatyzuje przebieg poszczególnych czynności i całych procesów sprzedażowych umożliwiając efektywne zarządzanie relacjami z klientem. Pełna obsługa transakcji handlowych i bieżący dostęp do powiązanych z nimi dokumentów i informacji minimalizuje ryzyko błędów i wynikających z nich opóźnień. Sprawna i terminowa realizacja zamówień pozwala osiągnąć wzrost wydajności i jakości pracy działu handlowego.

vendo erp sprzedaz

Wymiana danych

Możliwość obsługi elektronicznej wymiany danych (EDI), integracja zamówień z platformami B2B, systemami mobilnymi i sklepami internetowymi pozwala na znacznie sprawniejszy i szybszy obieg informacji, co pozytywnie wpływa na czas realizacji zamówień.

Zgodność rozwiązania z obowiązującymi standardami i pełna responsywność sprawiają, że może być wykorzystywane zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na laptopach, tabletach czy smartfonach.

System B2B to efektywny sposób utrzymywania relacji z klientem, gwarantujący mu dostęp do informacji w systemie 24/7.

System B2B umożliwia:
 • przeglądanie oferty produktowej
 • sprawdzenie dostępności produktu 
 • dostęp do indywidualnych promocji
 • składanie zamówień i otrzymywanie informacji o statusie realizacji
 • dostęp do swoich zobowiązań, składanie reklamacji, zleceń serwisowych i zapytań cenowych.

Relacje z klientem (CRM)

VENDO.ERP to nowoczesne rozwiązanie wspierające szeroko rozumiane Zarządzanie relacjami z klientem. Przeznaczony głównie dla firm, w których istotne jest stworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji z klientem, nie tylko do momentu sprzedaży, ale znacznie dłużej.

W ramach VENDO.ERP możliwe jest obsługa:
 • bazy klientów i osób kontaktowych
 • bazy zadań 
 • załączników
 • terminarzy, wraz z współdzieleniem zasobów
 • akcji marketingowych
Obieg zadań

Dla prawidłowej realizacji procesów związanych z obsługą klienta istotne znaczenie ma sprawny obieg zadań, informacji i dokumentów. Szczególnie polecany tym przedsiębiorstwom, w których obsługę nad zleceniem złożonym przez klienta realizuje kilka zespołów jednocześnie.

VENDO.ERP umożliwia:
 • przydzielanie zadań, 
 • planowanie kontaktów,
 • nadzorowanie stanu ich realizacji 
 • monitorowanie terminów
Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zaplanowane do realizacji zdarzenia widoczne są w przejrzystej formie na kalendarzu.

Procedury

VENDO.ERP pozwala definiować procedury obiegu i realizacji poszczególnych czynności, zadań, dokumentów i zawartych w nich informacji.

 • Ustalone z góry, jednolite procedury postępowania pozwalają na zachowanie odpowiedniego poziomu jakości realizowanych zadań i w znacznym stopniu upraszczają procedury kontrolne. 
 • Pozwalają na skrócenie czasu trwania poszczególnych czynności i zmniejszenie ilości spraw, o których zapominamy.
 • Gwarantują szybki i łatwy dostęp do szukanych informacji i pozwalają jednoznacznie określić osobę odpowiedzialną za konkretne zadanie.
 • Definiowanie własnych zdarzeń i dokumentów charakterystycznych dla funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa pozwala na pełną standaryzację i w znaczącym stopniu usprawnia realizację zadań.
Proces sprzedaży

Procesy sprzedażowe w VENDO.ERP planowane i realizowane są w oparciu o konkretne zadania, kontakty i dokumenty, zgodnie ze zdefiniowanymi i przyjętymi wcześniej procedurami.

Pozwala to na:
 • podniesienie sprawności i jakości obsługi zapytań
 • bieżącą kontrolę aktualnie prowadzonych spraw
 • ocenę skuteczności działań handlowych poszczególnych pracowników i całego działu
 • prognozowanie przyszłych przychodów
 • usprawnienie procedur obsługi zapytań
Akcje marketingowe

VENDO.ERP pozwala planować i nadzorować, skierowane do wybranych grup klientów działania marketingowe:
 • promocje cenowe i gazetowe 
 • telemarketing
 • przygotowania do targów
 • przygotowanie i wysyłka materiałów informacyjnych 
 • mailing
Odpowiednie wykorzystanie systemu umożliwia realizację strategii budowania lojalności klienta i zwiększa konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów.

VENDO.ERP Sprzedaż jest jednym z modułów kompleksowego rozwiązania VENDO.ERP. Najczęściej współpracuje z systemami z obszaru produkcji i logistyki. Możliwość integracji modułu z pozostałymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, zapewnienie bieżącej wymiany informacji między nimi, przepływu zadań i dokumentów ma znaczący wpływ na możliwy do osiągnięcia wzrost efektywności sprzedaży.

Więcej szczegółów https://www.cfi.pl/sprzedaz/