baner wdrozenia

 

Agencja Ochrony Szabel sp. z o.o.

 

z Koszalina to ponad 1000 pracowników w 10 oddziałach na terenie Polski, z flotą ponad 70 pojazdów służbowych. Kontroluje ona trzy inne firmy, tworzące Grupę Szabel, projektujące i kompleksowo wdrażające systemowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia. Portfolio klientów liczy ponad 7000 pozycji. W całej Grupie zostały wdrożone moduły Max Finanse, Max Logistyka i Max Personel. Dzięki temu znacząco usprawniono kontrolę efektywności procesów biznesowych, zautomatyzowano obieg dokumentów oraz przyśpieszono wykonywanie analiz finansowych, co w efekcie poprawiło jakość i pewność zarządzania całą firmą. Zaimplementowane moduły pozwalają na dokładne i precyzyjne zarządzanie czasem pracy pracowników. Efektem jest wzrost sprawności działania firmy i lepsze wykorzystanie czasu pracy całego zespołu pracowników.
 
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 
jest organizacją o zupełnie innej specyfice, a mimo to system Quatra Max także spełnił swoje zadanie. Federacja to dobrowolne zrzeszenie 20 różnych związków. Jako jedyna ma prawo prowadzić księgi bydła mlecznego i oceniać wartość użytkową krów ras mlecznych. Cała dokumentacja musi być prowadzona zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Ponad 160 użytkowników systemu Quatra Max korzysta z modułów Max Finanse, Max Logistyka i Max Personel. Zostały one wdrożone we wszystkich jednostkach organizacyjnych Federacji, ale z centralnym przetwarzaniem danych na głównym serwerze. Wiele kartotek systemu jest wspólnych w ramach całej Federacji, ale dzięki elastycznemu modułowi nadawania uprawnień użytkownikom, nie zaburza to pracy jednostek składowych. Naczelną zasadą jest jednokrotne wprowadzanie danych. Do cech wyróżniających to wdrożenie należy obsługa specyficznych procesów tworzenia oraz obsługi zakupów, akceptacji wniosków zakupowych z uwzględnieniem planów budżetowych i rozliczanie zakupów w powiązaniu z zapotrzebowaniami.
 
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 
to regionalny przewoźnik dysponujący taborem do przewozu osób i towarów. Struktura organizacyjna i specyficzne procesy są całkowicie odmienne od dwóch poprzednich organizacji. W ocenie pracowników wdrożenie Quatra Max wyraźnie poprawiło wydajność pracy za sprawą wyeliminowania powielania wykonywanej pracy przy wprowadzaniu danych do systemu. Wdrożenie systemu zapewniło dowolność w uzyskiwaniu informacji zarządczych oraz różnego typu analiz i zestawień. Do bezcennych usprawnień należy także automatyzacja wielu procesów finansowych i kadrowo-płacowych za sprawą funkcji zdarzeniowych, terminarza operacji i specjalnych generatorów. Uproszczeniu uległy również procesy związane z inwentaryzacją środków trwałych, która bazuje na technologiach mobilnych.
 
stopka