simple baner2

simpleb1
simpleb2
simpleb3
simpleb4


                     


SIMPLE.ERP ROZLICZANIE PROJEKTÓW

SIMPLE.ERP Zarządzanie Projektami to rozwiązanie dedykowane kierownikom projektów oraz menedżerom, przeznaczone do wsparcia planowania, bieżącej obsługi oraz rozliczenia projektów. Pozwala na obsługę budżetu kosztów (bezpośrednich i pośrednich) realizowanego projektu, harmonogramu kosztów i przychodów, planowanie zadań oraz obsługę zasobów potrzebnych do jego realizacji. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach.
 

WIĘKSZ RENTOWNOŚĆ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Twoja firma realizuje projekty budowlane lub inwestycyjne? Szukasz odpowiedniego systemu IT do zwiększenia ich rentowności?

Z SIMPLE.ERP sprawnie wykonasz kalkulację budżetu projektu, przygotujesz harmonogram realizacji, zaplanujesz i skontrolujesz harmonogram rozliczeń z zamawiającym. System zapewni również wsparcie w wyborze dostawców materiałów i usług. Poznaj nowoczesne narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP - zwiększ efektywność projektów i kontroluj bieżącą marżę.

Wdrożenie oprogramowania dało nam możliwość precyzyjnej rejestracji i śledzenia kosztów oraz przychodów, w odniesieniu do budżetów poszczególnych kontraktów i projektów. Szczególnie ważną funkcjonalnością jest możliwość prezentacji danych wprost z systemu Excel, z możliwością swobodnego budowania własnych zestawień, które przeliczają się automatycznie po każdej transakcji. W chwili obecnej mamy możliwość prześledzenia źródeł kosztów w projekcie na wszystkich jego etapach oraz oceny rentowności poszczególnych projektów. Korzystanie z zintegrowanego systemu informatycznego przekłada się na szybsze wykrywanie ewentualnych odchyleń i podejmowanie trafnych działań korygujących - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ebud" -Przemysłówka Sp. z o.o.
 
baner projekty2017


ŁATWY I WYGODNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI I DOSTAWAMI MATERIAŁÓW

Dzięki SIMPLE.ERP sprawnie przeprowadzisz proces zamawiania materiałów wynikających z kosztorysu i harmonogramu realizacji inwestycji, dokonasz wyboru dostawcy materiałów uwzględniającego obsługę zapytań ofertowych oraz w praktyczny sposób zrealizujesz dostawę materiałów i rozliczenie budżetu budowy.

Wykorzystując SIMPLE.ERP zyskasz:

  • obniżenie kosztów i uzyskanie możliwie najniższej ceny, dzięki mechanizmowi przeprowadzenia konkursu ofert,
  • planowanie dostaw wg harmonogramu realizacji,
  • możliwość tworzenia dokumentu dostawy wprost z zamówienia,
  • automatyczne obciążenie budżetu budowy, wynikające z zarejestrowanego dokumentu dostawy,
  • realizację dostaw bezpośrednio na plac budowy lub do magazynu centralnego,
  • dostęp do historii cenowej zakupów danego materiału,
  • możliwość przypisania domyślnych dostawców do kluczowych materiałów.
 
 

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU ERP

erp ZP dla komercji   erp zarzadzanie dostawami materiałow
 
  erp prezentacja multimedialna
         
                     

simple baner boczny dolny1

ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ