SaaS

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
SaaS

Software as a service SaaS - oprogramowanie jako usługa. Aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez internet. Model SaaS przenosi obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. Użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy.

Model SaaS zakłada zwykle cykliczne opłaty abonamentowe za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika stałym wydatkiem. SaaS zapewnia ochronę własności intelektualnej firmie dostawcy. SaaS jest jednym z modeli Cloud computing – przetwarzania w chmurze. Podstawowe korzyści stosowania to:

  • Szybki dostęp do oprogramowania, bez przechodzenia długotrwałego procesu wdrażania
  • Eliminacja wysokich kosztów zakupu licencji
  • Brak kosztów zakupu sprzętu, jego eksploatacji i administracji
  • Możliwość obniżenia kosztów oprogramowania poprzez wyłączenie nieużywanych funkcjonalności
Odsłony: 739
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    teta unit4 business
                                     anegis logo 2018     sage logo 2018     sbs 2 logo