SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
TCO całkowity koszt posiadania
TCO (Total Cost of Ownership) jest to całkowity koszt posiadania rozwiązania. Zawiera w sobie: koszt zakupu, koszt wdrożenia oraz bieżące koszty eksploatacji w określonym przedziale czasu.
Odsłony: 3348
Tabele norm. Naliczania czasów zależnie od parametrów technologicznych
Dzięki tym tabelom znacząco zmniejsza się liczba błędów i nakład pracy przy normowaniu czasu pracy. Są to dwu- lub trójwymiarowe tabele, w których operacje, zgrupowane według jednej z technologii grupowych, dla poszczególnych zleceń mają przypisane czasy wykonania. W trakcie przygotowania procesu produkcji czasy wybierane są z tabeli automatycznie.
Odsłony: 3082
Systemy operacyjne
Jest to oprogramowanie podstawowe sterujące działalnością komputera lub powiązanych ze sobą w tzw. klaster procesorów i ich powiązaniem ze światem zewnętrznym. Oprogramowanie MRPII / ERP może pracować alternatywnie pod kontrolą jednego lub różnych systemów operacyjnych. Nie można arbitralnie stwierdzić, który jest lepszy, który gorszy, ponieważ zależy to od konkretnej sytuacji w przedsiębiorstwie. W tabeli “Zintegrowane systemy do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRPII/ERP” podane są systemy preferowane przez dostawcę pakietu.
Odsłony: 1461
Symulacje what-if
Symulacje what-if są to narzędzia symulacyjne pozwalające na tworzenie wielu wariantów rozwoju sytuacji i badanie ich efektów. W najprostszym przypadku uruchamia się kilkakrotnie proces obliczeń MPS dla róznych wariantów danych wejściowych. Po uzyskaniu wyników planowanie akceptowalnych ta wersja symulacji przyjmowana jest do realizacji.
Odsłony: 959
Symulacje kosztowe wg wybranego algorytmu proponowanego przez system
Ta funkcja umożliwia, na podstawie danych technicznych i znanych kosztów materiałowych i robocizny, przewidywanie poziomu kosztów produkcji. Zwykle każdy pakiet ma własny algorytm lub algorytmy.
Odsłony: 930
Symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji
Pozwala ona na określenie kosztów konkretnego rozwiązania produktu, na przykład samochodu z określoną jednostką napędową, wybranym kolorem tapicerki i zamontowanym radiem. Jest to funkcja istotna w produkcji montażowej seryjnej lub produkcji jednostkowej na zamówienie, realizowanej w znacznej części ze standardowych elementów np. koparki, tkaniny z różnorodnymi nadrukami z wieloma wariantami i opcjami.
Odsłony: 2889
Symulacja kosztów i umorzeń
Jest to ważny element prognoz finansowych, w szczególności kosztów produkcji. Pozwala na tworzenie bardziej realistycznych budżetów.
Odsłony: 3058
Symulacja harmonogramu głównego
Ta funkcja jest przydatna, jeśli zmienne lub nieprzewidywalne warunki rynkowe zmuszają do prześledzenia wielu wariantów strategii produkcyjnej. Jeden z analizowanych planów wybiera się do realizacji.
Odsłony: 2896
Struktura środka trwałego
Ta funkcja w systemie jest istotna w przypadku, gdy np. linia produkcyjna składa się z wielu maszyn kupowanych w różnych okresach i amortyzowanych według różnych zasad, np. część z nich korzysta z tzw. ulg inwestycyjnych. Można wtedy naliczyć stawkę amortyzacyjną linii i następnie użyć ją do obliczenia stawki absorpcji narzutu.
Odsłony: 2931
Struktura planistyczna
Struktura planistyczna pozwala na obsługę wariantów i opcji oraz tworzenie harmonogram montażu. Zawiera dane o stałym „szkielecie wyrobu” np. samochodu oraz ilości zmiennej wariantów i opcji. W przypadku samochodu wariantem jest np. jednostka napędowa: silnik i skrzynia biegów. Wariant występuje zawsze jako wybierany z listy dostępnych. Opcja nie musi występować np. sprzęt audio.
Odsłony: 885
Struktura planistyczna
Struktura planistyczna pozwala na obsługę wariantów i opcji oraz tworzenie harmonogram montażu. Zawiera dane o stałym „szkielecie wyrobu” np. samochodu oraz ilości zmiennej wariantów i opcji. W przypadku samochodu wariantem jest np. jednostka napędowa: silnik i skrzynia biegów. Wariant występuje zawsze jako wybierany z listy dostępnych. Opcja nie musi występować np. sprzęt audio.
Odsłony: 948
Struktura konta, wielowymiarowość / liczba segmentów
Struktura konta może być zaproponowana przez system (“na sztywno”) lub zbudowana przez użytkownika zgodnie z jego potrzebami na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy polega na utworzeniu konta zawierającego szereg segmentów, a drugi na utworzeniu konta wielowymiarowego, umożliwiającego zapisywanie (na poziomie analitycznym) w różnych walutach, wielkościach, itd. i dokonywanie konsolidacji. Sztywna struktura konta wystarcza w przedsiębiorstwach prowadzących jednorodną działalność.
Odsłony: 3057
Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie
Obsługa zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zwykle służy do utworzenia biblioteki procedur, katalogu czynności i operacji mających na celu utrzymywania wysokiej jakości produkcji i usług. Obejmuje również utrzymywanie danych historycznych, emisję niezbędnych dokumentów, opracowywanie statystyki danych o jakości, rejestrację kosztów utrzymania jakości. Oprogramowanie powinno zapewnić, zależnie od potrzeb obsługę procedur ISO 9000 i ISO 9000 – 2000 lub pochodnych. W przypadku produkcji środków spożywczych i farmaceutycznych konieczna jest obsługa specjalizowanych procedur zapewnienia jakości np. HCAAP i GMP. Obsługa sterowania jakością może być wbudowana w system lub dostępna jako system zewnętrzny . System sterowania jakością może być powiązany bezpośrednio z systemem sterowania produkcją i przepływem materiałów. Coraz częściej stosowane są techniki sterowania jakością zmierzające do uzyskania możliwie najlepszej jakości wyrobów pod hasłem „kilka na milion” wadliwych elementów. Jest to np. metoda Six Sigma.
Odsłony: 3140
Sterowanie jakością (ISO 9000, GMP)
Obsługa zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zwykle służy do utworzenia biblioteki procedur, katalogu czynności i operacji mających na celu utrzymywania wysokiej jakości produkcji i usług. Obejmuje również utrzymywanie danych historycznych, emisję niezbędnych dokumentów, opracowywanie statystyki danych o jakości, rejestrację kosztów utrzymania jakości. Oprogramowanie powinno zapewnić, zależnie od potrzeb obsługę procedur ISO 9000 i ISO 9000 – 2000 lub pochodnych. W przypadku produkcji środków spożywczych i farmaceutycznych konieczna jest obsługa specjalizowanych procedur zapewnienia jakości np. HCAAP i GMP. Obsługa sterowania jakością może być wbudowana w system lub dostępna jako system zewnętrzny . System sterowania jakością może być powiązany bezpośrednio z systemem sterowania produkcją i przepływem materiałów. Coraz częściej stosowane są techniki sterowania jakością zmierzające do uzyskania możliwie najlepszej jakości wyrobów pod hasłem „kilka na milion” wadliwych elementów. Jest to np. metoda Six Sigma.
Odsłony: 2971
Statystyczna kontrola jakości
Narzędzia do obsługi statystycznej kontroli jakości są zwykle potrzebne przy produkcji wyrobów masowych w dużych seriach, gdzie do kontroli stosuje się próbkowanie według zadanych reguł statystycznych. Przykładem może być produkcja taśmowa żarówek, gdy dziesiątki tysięcy sztuk są próbkowane np. pobierając 5 ze 1000 i na podstawie liczby złych określa się, dla zadanego rozkładu statystycznego, zwykle normalnego, poziom jakości partii.
Odsłony: 2847
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2  S&T  RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

oracle logo raport   soneta logo  proalpha 2018    SENTE  UNIT4 Teta    anegis logo 2018  SYMFONIAsBiznes CFI SYSTEMY INFORMATYCZNESTREAMSOFT  exact software  ipccORACLE  Sygnity Business Solutions