vendo erp logo 2019

VENDO.ERP BI to rozwiązanie umożliwiające przekształcenie danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i gromadzonych w systemie, i zaprezentowanie ich w postaci czytelnych i łatwych do analizy raportów, stanowiących źródło wiedzy będącej podstawą podejmowanych decyzji.

vendo erp bi

Predefiniowane raporty

Wbudowane w poszczególne moduły VENDO.ERP predefiniowane raporty obejmują obszar sprzedaży, magazynu, produkcji i księgowość. W każdym z powyższych obszarów dostępnych jest kilka lub kilkanaście raportów. Każdy z raportów prezentuje inny aspekt działania, obejmuje inne wartości lub kryteria ich doboru. Wielość dostępnych zestawień i ich zróżnicowanie pozwala na wybór najbardziej optymalnego w danym momencie raportu.

Arkusz kalkulacyjny

VENDO.ERP umożliwia podłączenie się do zawartych w bazie danych poprzez arkusz kalkulacyjny np. Excel. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala rozszerzyć możliwości raportowania i w oparciu o tzw. widoki tworzyć dowolne, niezdefiniowane w systemie zestawienia, raporty, czy tabele przestawne.

Możliwości

 • analizy krzyżowe sprzedaży – wg klienta, regionu, handlowca, towaru, grupy towarów, miesięcy • raporty pracowitości pracowników – wg liczby wystawionych dokumentów, wielkości sprzedaży, marży, liczby wykonanych kontaktów
 • analiza obrotów – analiza obrotów magazynowych za dany okres, na wybranych magazynach i grupach towarów 
 • magazyn – raportowanie stanów i wartości magazynowych na wybrany dzień, wg dostawców, obroty magazynowe, wyszukiwanie zalegających towarów
 • wydruki – wydruki transakcji, cenników, list inwentaryzacyjnych, itp.
 • analiza kosztów – analiza kosztów sprzedaży, produkcji, serwisu w szerokim ujęciu, analizy krzyżowe
 • prognoza płatności – prognozowanie stanu środków finansowych na zadany dzień • generowanie zamówień – generowanie zamówień do dostawcy na podstawie wykonanej sprzedaży w określonym okresie • należności – przeglądanie i wydruk zaległości kontrahentów, ponagleń zapłaty, not odsetkowych
 • produkcja –raporty wydajności pracowników, raporty rzeczywistych kosztów realizacji produkcji, rozliczenie zleceń 
 • eksport analiz i raportów do MS Excela
 • dostęp do danych w bazie bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel, Open Office)

VENDO.ERP BI to element kompleksowego rozwiązania VENDO.ERP obecny w każdym z podstawowych modułów odpowiadających obszarom działalności przedsiębiorstwa. Przygotowane z jego udziałem raporty i analizy korzystają z danych wprowadzonych do systemu i w nim gromadzonych. Dokładność i szczegółowość opracowywanych zestawień zależna jest więc od jakości i ilości danych dostępnych w systemie.

Więcej informacji https://www.cfi.pl/bi/

VENDO ERP z powodzeniem może być zintegrowane z Qlik® Sense

vendo erp qlicksense1

Aplikacja nowej generacji do samodzielnej wizualizacji danych i zależności pomiędzy nimi.

Qlik® Sense umożliwia łatwe tworzenie pełnego zakresu elastycznych, interaktywnych wizualizacji, które wspomagają intuicyjne odkrywanie i eksplorację wszystkich danych sprzedażowych.

Ale też:
 • łatwe tworzenie pełnego zakresu elastycznych, interaktywnych wizualizacji, które wspomagają intuicyjne odkrywanie i eksplorację danych, 
 • Indeksowanie powiązanych danych umożliwia analizowanie powiązań danych pochodzących z różnych źródeł, które w przypadku podejścia hierarchicznego lub opartego na zapytaniach pozostałyby ukryte, 
 • szybszy wgląd w dane podczas intuicyjnej eksploracji, wspiera inteligentne wyszukiwanie i wizualizacje, pomaga zwiększyć wiedzę dzięki narracji danych i mobilności, a ponadto dzięki swoim funkcjonalnościom, umożliwia lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem na światowym poziomie.

W Qlik® Sense Ty też jesteś analitykiem Celem aplikacji Qlik® Sense jest promowanie wykorzystania ludzkiej intuicji we wszystkich aspektach interfejsu użytkownika.

vendo erp qlicksense2

Przewagi Qlik® Sense:

 • nowatorskie funkcje wizualizacji za pomocą inteligentnego, zoptymalizowanego klienta, który jest zgodny ze standardem HTML5 umożliwiającym szybkie eksplorowanie informacji i tworzenie krytycznych analiz, 
 • zadawanie pytań, korzystając z prostych i naturalnych interakcji, wyboru elementów i wyszukiwania, bez żadnych ograniczeń i utrudnień,
 • wyszukiwanie na poziomie globalnym umożliwia użytkownikom przeszukiwanie całego zestawu danych za pomocą słów kluczowych w celu uzyskania analiz i powiązań, 
 • inteligentne i interaktywne wizualizacje oraz innowacyjne techniki uzyskiwania informacji na podstawie danych , 
 • umożliwia użytkownikom stosowanie własnych sposobów odkrywania danych i luk w źródłach danych, które można łatwo przeoczyć,
 • raportowanie za pomocą mechanizmu „push-up” – bez konieczności łączenia obiektów lub tworzenia złożonych zapytań w języku SQL, 
 • możliwość szybkiego ładowania i łączenia własnych danych z kilku źródeł, bez konieczności tworzenia skomplikowanych skryptów.

Qlik® Sense to zupełnie nowe spojrzenie na sprzedaż.

vendo erp qlicksense3

Możliwości

Pełna funkcjonalność Qlik® Sense jest dostępna w każdym miejscu, dlatego użytkownicy mogą nie tylko analizować informacje, ale też tworzyć wizualizacje bezpośrednio na urządzeniach mobilnych.
 • Współpraca i lepsze decyzje
 • Szybka prezentacja 
 • Pełna dostępność i comfort
 • Elastyczność
 • Pełne dostosowanie 
 • Zaawansowana integracja i optymalizacja
 • Centralne zarządzanie 
 • Skalowalność
Qlik ® Sense zapewnia skalowalność w celu obsługi wielu użytkowników jednocześnie i korzystania z dużych zestawów danych dzięki wiodącej w branży wydajności i szybkości obliczeń.

Więcej informacji https://www.cfi.pl/qlik-sense/