SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Rozliczanie dostaw
Jest funkcją księgową, która pozwala na rejestrację dostaw i naliczanie ich wartości wg cen bieżących, co pozwala na weryfikację budżetu w tym rozliczanie reklamacji.
Odsłony: 794
Rozliczanie cła
Pozwala na rozliczanie w sposób automatyczny należności i zwolnień celnych.
Odsłony: 2621
Rozdzielniki kosztów
Ta funkcja pozwala na kwotowy lub procentowy podział kosztów ogólnych (wydziałowych, ogólnozakładowych) pomiędzy jednostki rozliczeniowe, tzw. miejsca powstawania kosztów. W bardziej rozbudowanych systemach są zaproponowane formuły, według których koszty ogólne są dzielone na miejsca powstawania kosztów, np. według robocizny, kosztów materiałowych lub ich kombinacji.
Odsłony: 3890
Rozdział zamówień na wielu dostawców
Ta funkcja może być przydatna w sytuacji, gdy jeden z dostawców nie jest w stanie zaspokoić potrzeb firmy, lub gdy jeden dostawca – monopolista nie jest pożądany ze względów bezpieczeństwa, albo z uwagi na działanie konkurencji. W połączeniu z analizą solidności dostawców umożliwia zwiększenie pewności dostaw o właściwej jakości.
Odsłony: 2419
ROI
Return On Investment – ROI, zwrot z inwestycji): Wskaźnik finansowy względnego zwrotu z inwestycji, zwykle wyrażony jako procent osiągniętych dochodów, do kwoty zainwestowanej.
Odsłony: 1157
ROCE
Wydajność całkowitego zaangażowanego kapitału ROCE (Return On Capital Employed) jest to wskaźnik określający wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał firmy. ROCE wylicza się w następujący sposób: ROCE = EBIT/(całkowite aktywa- bieżące zobowiązania)
Odsłony: 1327
RFID Obsługa znaczników radiowych
RFID (Radio Frequency Identification) – system identyfikacji radiowej jest to system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny odczyt i zapis danych drogą radiową z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych - tagów radiowych przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów. Niekiedy technologia RFID nazywana jest radiowym kodem kreskowym. Obsługa znaczników radiowych – tagów jest zbliżona do obsługi kodów kreskowych. Wymaga jednak specjalnego wyposażenia technicznego i specjalizowanego modułu oprogramowania. Występują dwa rodzaje znaczników: bierne - pasywne zasilane sygnałem z czytnika drogą radiową; po naładowaniu tag odpowiada zakodowaną w nim informacją. Jest to rozwiąznie tanie do zastosowania masowego. Znaczniki cznne - aktywne posiadające własne źródła zasilania. Są droższe, ale szybciej działają i mogą być odczytywane z większej odległości np. do identyfikacji kontenerów.
Odsłony: 2602
Rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw
Rezerwacja materiałów pod potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw pozwala na zaznaczenie rezerwacji lub zablokowanie wydania przewidywanych ilości potrzebnych do realizacji zleceń klientów. Anulowanie rezerwacji jest możliwe indywidualnie, poprzez podjęcie decyzji, a nie automatycznie. Rezerwację realizuje się zwykle dwiema metodami: poprzez zaznaczanie potrzebnych ilości do realizacji prognozy lub blokowanie wydań materiałów niezbędnych do realizacji przyjętych zleceń klientów.
Odsłony: 2342
Repozytorium wskaźników
Zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych, repozytorium wskaźników jest to zestawienie przygotowanych do natychmiastowego użytkowania wskaźników określających stan przedsiębiorstwa.
Odsłony: 2828
Repozytorium wiedzy
Zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych, repozytorium wiedzy jest to katalog zawierający opis proponowanych technik zarządzania, wspieranych przez oprogramowanie wraz z narzędziami informatycznymi.
Odsłony: 1111
Realizacja budżetu zakupów
Jeżeli budżet środków na zakupy jest prawidłowo zbudowany z rozbiciem na poszczególne budżety branżowe, to nadzorowanie realizacji umożliwia minimalizowanie zaangażowania w środki obrotowe i obniżenie poziomu zapasów. Zapobiega niekontrolowanym nadmiernym zakupom jednych grup towarów kosztem innych.
Odsłony: 2451
Raportowanie zaawansowania produkcji
Raportowanie zaawansowania produkcji: wykonane operacje, spływ godzin, braki, wykonana ilość, niezbędne jest do rozliczania produkcji i jej operatywnego planowania. Coraz częściej jest ona realizowana z terminala na wydziale oraz „niejako przy okazji” raportowane są dane niezbędne do sterowania jakością.
Odsłony: 657
Rachunek procesowy kosztów (Activity Based Costing)
Jest to metoda pozwalająca na porządkowanie kosztów zmiennych i stałych dla poszczególnych działań w ramach procesu produkcyjnego. Jest bardzo przydatny, gdy koszty stałe są znacząco większe od kosztów zmiennych. Metoda pozwala na naliczanie kosztów i rentowności poszczególnych zleceń produkcyjnych na poszczególnych rynkach i dla poszczególnych klientów.
Odsłony: 2585
Rachunek normatywny kosztów z zastosowaniem narzutów
Od zwykłego rachunku kosztów standardowych różni się tym, że po przejściu przez każde miejsce powstawania kosztów (jednostki organizacyjne, stanowiska itd.) dolicza się koszty pośrednie i ogólnozakładowe. Jest to rozwiązanie przydatne przy niskim poziomie kosztów stałych.
Odsłony: 2538
Rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów)
Rachunek kosztów wg faz produkcji (koszty półfabrykatów) umożliwia naliczanie kosztów, gdy poszczególne fazy produkcji mają odmienny charakter, np. produkcja ciągła, seryjna, zleceniowa na poszczególnych wydziałach.
Odsłony: 2579
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE -  pratner RAPORTU ERP 2020   bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T