SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Obsługa korespondencji, wysyłki prospektów itp.
Pozwala na obsługę funkcji administracyjno – biurowych związanych z marketingiem.
Odsłony: 2413
Obsługa kooperacji zewnętrznej
Dane o kooperacji zewnętrznej służą do określenia, czy dany element może być zlecony do wykonania firmie zewnętrznej, a w razie pozytywnej odpowiedzi, w powiązaniu z kartoteką dostawców, pozwala na uzyskanie informacji komu to można powierzyć, oraz czy kooperacja ma obejmować pojedyncze operacje, czy też ciągi operacji z zapewnieniem dostaw materiałów. Powinna być możliwa wycena a następnie rozliczenie usług kooperacyjnych.
Odsłony: 2535
Obsługa kodów kreskowych
Ta funkcja obejmuje odczytywanie kodów na dokumentach i opakowaniach w produkcji, raportowanie i spedycję przy użyciu skanerów oraz drukowanie kodów na dokumentach i opakowaniach. Wymagane są specjalizowane urządzenia i zwykle zintegrowane lub dodatkowe oprogramowanie zewnętrzne. Obecnie coraz szerzej wchodzi do praktyki stosowanie kodów – tagów radiowych RDFI (Radio Frequency Identification).
Odsłony: 2539
Obsługa kasy
Obsługa kasy obejmuje prowadzenie i rozliczanie ewidencji obrotu gotówkowego, czekowego oraz rozliczeń z bankami. Często do tego celu wykorzystywane są moduły prowadzenia rozliczeń z bankami.
Odsłony: 2463
Obsługa grup odbiorców
Obsługa grup odbiorców i klasyfikacji utworzonych ze względu na dyskonta, wiarogodność płatniczą itp. obejmuje ułatwienia w obsłudze poszczególnych grup odbiorców. Grupowanie może być ze względu na rynki, sposób rozliczeń lub sposób i wielkość udzielanego rabatu.
Odsłony: 2235
Obciążanie oprzyrządowania i innych zasobów
Pozwala to na planowanie zapotrzebowania na oprzyrządowanie, energię elektryczną itp. Często oprzyrządowanie jest drogie i ma ograniczoną żywotność np. wykrojniki do pras lub modele odlewnicze. Planowanie obciążenia na takie oprzyrządowanie uwzględniające jego żywotność jest równie istotne jak planowanie obciążeń gniazd roboczych.
Odsłony: 2363
Obciążania centrum roboczego - operacje inne niż maszynowe
Operacje inne niż maszynowe, a zwłaszcza czas pracy obsługi, powinny być podane oprócz operacji maszynowych w przypadku, gdy jedna osoba obsługuje wiele maszyn lub jedna linia jest obsługiwana przez wiele osób. Pozwala to także na dokładne naliczanie kosztów bezpośrednich produkcji.
Odsłony: 2467
Obciążania centrum roboczego - inne parametry
W przypadkach szczególnych podawane są inne parametry pozwalające na naliczanie obciążeń, np. specjalne tabele do naliczania czasów operacji przy wykorzystaniu technologii grupowych.
Odsłony: 2463
Narzędzia do analizy wykorzystania powierzchni magazynowych
Ta funkcja jest użyteczna w dużych magazynach. Pozwala na racjonalne rozmieszczanie towaru z uwzględnieniem takich parametrów jak: waga, objętość, powierzchnia. Niewiele pakietów posiada tę funkcję, chociaż bywa ona przydatna szczególnie w magazynach specjalizowanych np. klimatyzowanych lub paliw, gdzie powierzchnie są drogie i ograniczone.
Odsłony: 2306
Naliczanie zapotrzebowania na zasoby krytyczne z danych technologicznych
Naliczanie zapotrzebowania na zasoby krytyczne z danych technologicznych pozwala na określenie w procesie planowania obciążenia zasobów uznanych za krytyczne. Naliczanie obciążenia zasobów krytycznych następuje na podstawie prognoz i zleceń klientów. Zasobami krytycznymi mogą być np. maszyny stanowiących wąskie gardła w produkcji, czas pracy cennych specjalistów lub zasoby finansowe potrzebne do zakupu materiałów, które są niezbędne do wyprodukowania wyrobów w danym okresie czasu. Uzyskane dane mogą być użyte do wstępnego szacowania możliwości realizacji różnych wersji planów długookresowych MPS (Master Production Scheduler).
Odsłony: 677
Naliczanie różnych podatków (akcyza, itp.)
Funkcja naliczania różnych podatków, takich jak VAT i akcyza, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane odprowadzać do skarbu państwa powinna być realizowana automatycznie. Jej celem jest przygotowanie danych do sporządzenia deklaracji i zeznań, przygotowanie materiałów do kontroli i umożliwienie bardziej precyzyjnego planowania finansowego. Jest to jednak trudne ze względu na zawiłości w rozwiązaniach prawnych.
Odsłony: 2485
Naliczanie cyklu produkcyjnego
Cykl produkcyjny wyrobu jest naliczany na podstawie danych technologicznych dla konkretnej ilości do wyprodukowania i dostępnych zdolności produkcyjnych. Jest to czas, po jakim powstanie partia wyrobów o danej liczności poczynając od momentu uruchomienia procesu wytwórczego. Cykl okresla się przy istniejących ograniczeniach takich jak dostępne zdolności produkcyjne i wielkość partii, średnie czasy oczekiwania i przesunięć, cyklu produkcyjnego.
Odsłony: 664
Naliczanie amortyzacji zgodnie z polskimi przepisami
Ze względu na oddzielenie wyceny bilansowej majątku trwałego od wyceny podatkowej konieczne jest, aby system umożliwiał naliczanie amortyzacji bilansowej oraz korektę podatkową amortyzacji. Niezbędna jest także możliwość ujęcia korekty podatkowej w wyniku.
Odsłony: 616
Nakładanie się operacji
W produkcji zleceniowej lub średnioseryjnej funkcja nakładanie się operacji pozwala na zaplanowanie uruchomienia produkcji „na zakładkę” na następnym stanowisku po wykonaniu części operacji dla danej partii na stanowisku bieżącym. Dzięki temu skraca się sumaryczny cykl produkcyjny.
Odsłony: 2395
Nadzorowanie rozliczeń z klientami
Pozwala na sprawdzanie kondycji potencjalnych klientów, a zwłaszcza stanu zadłużenia, poziomu zakupów w ostatnich czasach oraz dopuszczalnego limitu kredytowego.
Odsłony: 2492
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE -  pratner RAPORTU ERP 2020   bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T