SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Pozycja kosztowa
Pozycja kosztowa nie musi przechodzić przez magazyn. Są to czynniki produkcji, które nie mogą być składowane, na przykład energia, para wodna, wytwarzane na miejscu gazy techniczne. Pozycje kosztowe niezbędne są do celów planistycznych oraz do rachunku kosztów.
Odsłony: 1035
Pozycja asortymentowa typu „fantom”
Pozycja asortymentowa typu „fantom” zwykle występuje przy produkcji montażowej lub wtedy, gdy sposób wytwarzania odbiega od sposobu przedstawiania złożenia produktu w dokumentacji konstrukcyjnej. W procesie planistycznym „fantom” jest pomijany, natomiast liczone jest zapotrzebowanie na składniki pozycji typu fantom.
Odsłony: 2185
Poziom minimalny zapasów
Określanie poziomu minimalnego pozwala na sterowaniem poziomem zapasów towarów tanich i używanych masowo. Po naruszeniu poziomu minimalnego automatycznie jest tworzone zlecenie na uzupełnienie go o zadaną wielkość partii. Poziom minimalny zależy od cyklu dostawy i statystycznie określonego średniego zużycia.
Odsłony: 2334
Powiązanie zleceń z odpowiedzialnym planistą
Pozwala na zidentyfikowanie kto i kiedy uruchamiał zlecenie oraz kto je zaakceptował.
Odsłony: 1954
Potrzeby transportowe dla okresów planistycznych
Określanie potrzeb transportowych jest niezbędne dla każdego okresu planistycznego. Na podstawie planu uzupełniania zapasów lub planu dostaw określane są ilości i miejsc przeznaczenia dostarczanych wyrobów wraz z określaniem tras transportowych oraz określa się obciążenia transportu. W bardziej zaawansowanych zastosowaniach określa się dodatkowo środki transportu oraz sposób ich załadunku.
Odsłony: 2369
POS
POS (Point Of Sale) właściwie: POSM (Point Of Sales Materials) - materiały wspierające sprzedaż; sformułowanie to odnosi się do różnych rodzajów nośników reklamy typu BTL.
Odsłony: 1206
Polonizacja oprogramowania - zgodność z polskimi przepisami
Polonizacja oprogramowania. Ustawa o VAT i rachunkowości muszą być respektowane. Niezbędne jest wprowadzanie na bieżąco zmian i uzupełnień w ślad za zmianami przepisów. W wypadku, gdy dostosowanie jest ograniczone funkcjonalnie, dostawca powinien informować, że np. lokalizacja dotyczy obszaru dystrybucji, a nie transportu, albo że program jest przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych, a nie nadaje się dla sektora usług finansowych.
Odsłony: 2086
Polonizacja oprogramowania - teksty pomocy
Polonizacja oprogramowania. Teksty pomocy powinny być w wersji polskiej, oczywiście przetłumaczone, o ile oprogramowanie pochodzi z zagranicy. Jeżeli teksty pomocy są strukturalizowane, mają kilka poziomów dokładności opisu, to należy podać co zostało spolonizowane.
Odsłony: 714
Polonizacja oprogramowania - instrukcje operowania oprogramowaniem
Polonizacja oprogramowania. Instrukcje operowania oprogramowaniem dla konkretnego użytkownika tworzone są w procesie wdrażania oprogramowania. Zwykle opracowywane są dla konkretnych stanowisk pracy. W pewnym stopniu mogą zastąpić dokumentację pisaną systemu.
Odsłony: 829
Polonizacja oprogramowania - ekrany
Polonizacja oprogramowania. Ekrany powinny być bezwzględnie przetłumaczone na polski. Brak polonizacji ekranów danego modułu oznacza brak jego polonizacji.
Odsłony: 723
Polonizacja oprogramowania - dokumentacja pisana systemu
Polonizacja oprogramowania. Dokumentacja pisana systemu powinna zawierać tekst opisowy pozwalający na normalną eksploatację systemu oraz na ewentualną jego instalację i usuwanie prostych usterek. Dokumentacja może być w postaci drukowanej lub plików komputerowych gotowych do wydrukowania lub bezpośredniego dostępu z terminala. Dokumentacja ta powinna być w wersji polskiej. Jeżeli nie, to należy podać w jakim stopniu jest to zrealizowane. Minimum stanowi dokumentacja księgowa wymagana przepisami prawa.
Odsłony: 748
Polityka cenowa przedsiębiorstwa
Prowadzenie takiej polityki ze wsparciem systemu informatycznego pozwala na automatyczną obsługę wielu różnych, indywidualnych katalogów cenowych, stosowanie różnych zasad współpracy z poszczególnymi klasami odbiorców w tym obsługę rabatów i skont.
Odsłony: 2187
Podawanie przepustowości centrum roboczego
Ta informacja jest szczególnie istotna w produkcji wielkoseryjnej wyrobów o krótkim czasie wytwarzania. Podaje się wówczas zwykle liczbę sztuk jaka może być wytworzona w ciągu godziny lub zmiany produkcyjnej np. liczba żarówek na godzinę pracy linii montażowej.
Odsłony: 2195
Podawanie i naliczanie zdolności produkcyjnej
Podawanie i naliczanie zdolności produkcyjnej jako sumy godzin, którą dysponuje linia produkcyjna lub grupa stanowisk wzajemnie zamiennych – centrum robocze pozwala na racjonalne planowanie obciążeń, a następnie rozliczanie czasu pracy urządzeń i operatorów.
Odsłony: 2322
Poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna pozwala na obsługę wymiany informacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, planowanie spotkań, zebrań itp. Możliwe jest także zwykle wyjście na świat zewnętrzny przez internet. Poczta elektroniczna może być spolonizowana lub w wersji angielskiej obsługiwana przez system operacyjny. Sformalizowana postać wymiany danych pomiędzy kontrahentami na rynku może być zrealizowana za pośrednictwem elektronicznej wymiany danych EDI (Electronic Data Interchange) lub wymiany plików w postaci XML. Można także zrealizować obieg informacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem intranetu.
Odsłony: 742
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T