SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
OLAP – analizy ekonomiczne on line
"OLAP (on-line analytical processing) jest to przetwarzanie informacji z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych, która przechowuje dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. pozwala na przeprowadzanie praktycznie na bieżąco analiz wskaźnikowych przedsiębiorstwa. Dane są zwykle pobierane bezpośrednio z plików tematycznych przedsiębiorstwa np. księgi głównej, transakcji sprzedaży, należności, zobowiązań itp. Kostka OLAP umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia. Do jej budowy potrzeba dowolnego źródła danych opartego na relacjach. Narzędzia OLAP pozwalają użytkownikom na analizowanie różnych aspektów, wymiarów danych. Na przykład pozwalają na oglądanie szeregów czasowych danych o różnych zdarzeniach i analizę trendów. Ze względu na wydajność przetwarzania zaleca się stosowanie źródeł danych opartych na języku SQL i technologii hurtowni danych. Podstawowym składnikiem OLAP jest serwer OLAP, który jest usytuowany pomiędzy klientem a systemem obsługi bazy danych (DBMS) i w którym zawarte są reguły opisujące organizację danych w bazie danych. Zawiera specjalne funkcje do analizowania danych. Serwery OLAP są obecnie dostępne dla prawie wszystkich baz danych. "
Odsłony: 2604
OLAP zaawansowany system analiz on line
OLAP (On-Line Analytical Processing) jest to przetwarzanie informacji z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych, która przechowuje dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Pozwala na przeprowadzanie praktycznie na bieżąco analiz wskaźnikowych przedsiębiorstwa. Dane są zwykle pobierane bezpośrednio z plików tematycznych przedsiębiorstwa np. księgi głównej, transakcji sprzedaży, należności, zobowiązań itp. Kostka OLAP umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia. Do jej budowy potrzeba dowolnego źródła danych opartego na relacjach. Narzędzia OLAP pozwalają użytkownikom na analizowanie różnych aspektów, wymiarów danych. Na przykład pozwalają na oglądanie szeregów czasowych danych o różnych zdarzeniach i analizę trendów. Ze względu na wydajność przetwarzania zaleca się stosowanie źródeł danych opartych na języku SQL i technologii hurtowni danych. Podstawowym składnikiem OLAP jest serwer OLAP, który jest usytuowany pomiędzy klientem a systemem obsługi bazy danych (DBMS) i w którym zawarte są reguły opisujące organizację danych w bazie danych. Zawiera specjalne funkcje do analizowania danych. Serwery OLAP są obecnie dostępne dla prawie wszystkich baz danych. kostki OLAP stanowią cenną część systemu BI (Business Intelligence).
Odsłony: 767
Określanie stawek kosztów stałych i zmiennych
Zwykle przy produkcji zorganizowanej technologicznie stawki kosztów stałych I zmiennych określane są dla centrum roboczego złożonego z jednej lub większej ilości maszyn np. ciężkich tokarek lub maszyny drukarskiej. Pozwala to na znaczne uproszczenie rachunku kosztów.
Odsłony: 2212
Określanie kosztów po każdej operacji
Jest to istotne przy produkcji małoseryjnej o dużej zmienności przy organizacji technologicznej produkcji, np. wytwarzanie maszyn budowlanych czy ciężkich odlewów.
Odsłony: 2306
Określanie alternatywnej lokalizacji
Przy użyciu wskazanej lokalizacji dla pozycji materiałowej określanie alternatywnej lokalizacji np. w pomieszczeniach klimatyzowanych jest czasem niezbędne, aby umożliwić racjonalną gospodarkę specjalizowanymi i drogimi pomieszczeniami magazynowymi. Niekiedy potrzebne to jest przy składowaniu materiałów łatwopalnych lub szkodliwych.
Odsłony: 2443
Odrębne jednostki miary
Odrębne jednostki miary z przeliczeniem automatycznym dla: zakupów, składowania, sprzedaży i produkcji często są niezbędne szczególnie w przypadku wytwarzania i obrotu materiałami odmiennie na różnych etapach przetwarzania. Przykładowo, przy produkcji mebli zakup wkrętów na tony, składowanie w setkach sztuk, wydawanie na produkcję w kompletach po 25 sztuk oraz dołączanie do kompletów ekspediowanych wyrobów w kompletach po 10 sztuk. Inny przykład to przechowywanie i spedycja farb w puszkach, paletach z puszkami lub beczkach.
Odsłony: 2441
Oddzielne centra dla kooperantów
Są one istotne w przypadku zlecania na zewnątrz realizacji części prac produkcyjnych, do których zleceniodawca dostarcza kooperantowi niezbędne materiały i surowce, natomiast kooperant ma ograniczone zdolności produkcyjne. Pozwala na planowanie obciążenia kooperantów oraz na naliczanie ich zapotrzebowań materiałowych w poszczególnych okresach.
Odsłony: 2371
Obsługa VAT
Pozwala na zautomatyzowanie wyjątkowo pracochłonnych i kłopotliwych procedur związanych z VAT, upustami itp. Przepisy te muszą być na bieżąco uwzględniane w rozwiązaniach oprogramowania. System powinien pozwalać na prowadzenie niezbędnych rejestrów oraz rozliczeń związanych z VAT.
Odsłony: 2542
Obsługa ubezpieczeń
Obsługa ubezpieczeń powinna pozwolić na wyszukiwanie ubezpieczycieli na podstawie danych historycznych i rynkowych, obsługę kosztów ubezpieczeń, a następnie wliczanie różnych rodzajów ubezpieczeń w ciężar poszczególnych dostaw.
Odsłony: 2349
Obsługa transportu
Pozwala na planowanie potrzeb transportowych do przewozu towarów. W bardziej rozbudowanej postaci pozwala na wybór i planowanie załadunku środków transportu oraz na wybór tras transportowych i ustalanie kolejności załadunku. Jest to zwykle jedna z funkcji zarządzania siecią dystrybucji DRP (Distributed Resources Planning).
Odsłony: 2510
Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowych
Ilościowo-wartościowa obsługa reklamacji powinna zawierać obsługę korespondencji, weryfikacje reklamacji na zgodność z kontraktami i umowami oraz wystawianie faktur korygujących.
Odsłony: 2387
Obsługa reklamacji ilościowo - wartościowych
Ilościowo-wartościowa obsługa reklamacji powinna zawierać obsługę korespondencji, weryfikacje reklamacji na zgodność z kontraktami i umowami oraz wystawianie faktur korygujących.
Odsłony: 2356
Obsługa produkcji specjalizowanej

Obsługa produkcji specjalizowanej obejmuje zwykle specjalnie przykrojone do potrzeb poszczególnych dziedzin przemysłu lub handlu pakiety oprogramowania np. dla przemysłu samochodowego lub spożywczego. Często oferowane są tzw. wersje wertykalne pakietów specjalizowanych do obsługi poszczególnych typów produkcji.

Odsłony: 2546
Obsługa operacji celnych, zwłaszcza odliczeń przy reeksporcie
Jest to ważne szczególnie w przedsiębiorstwach, które importują materiały, a następnie wytwarzają z nich produkty na eksport. Mają bowiem prawo do odliczenia cła za zużyte materiały do konkretnej eksportowanej produkcji. Jest to rozwiązanie specyficznie polskie, a więc rzadko występujące w zagranicznych pakietach.
Odsłony: 2389
Obsługa magazynu przyjęć
Magazyn przyjęć - tranzytowy służy zwykle do przyjmowanych materiałów, do inspekcji ilościowo – wartościowej. Jest to niezbędne aby umożliwić identyfikację przysłanych materiałów, odbiór ilościowo – jakościowy oraz obsługę reklamacji. Po odbiorze ilość przyjęta przekazywana jest do jednego z normalnych magazynów. Magazyn taki często jest traktowany specyficznie. Materiały w odbiorze normalnie nie mogą być wydawane do produkcji – nie istnieją w ogólnej ewidencji stanów, jednak w specyficznych sytuacjach np. przy braku materiałów do produkcji można je wydać. Powstaje wtedy w ewidencji sytuacja nietypowa – wydanie materiału, którego nie ma w ewidencji – ujemny stan magazynowy.
Odsłony: 2533
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE -  pratner RAPORTU ERP 2020   bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T