OLAP zaawansowany system analiz on line

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
OLAP zaawansowany system analiz on line
OLAP (On-Line Analytical Processing) jest to przetwarzanie informacji z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych, która przechowuje dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Pozwala na przeprowadzanie praktycznie na bieżąco analiz wskaźnikowych przedsiębiorstwa. Dane są zwykle pobierane bezpośrednio z plików tematycznych przedsiębiorstwa np. księgi głównej, transakcji sprzedaży, należności, zobowiązań itp. Kostka OLAP umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia. Do jej budowy potrzeba dowolnego źródła danych opartego na relacjach. Narzędzia OLAP pozwalają użytkownikom na analizowanie różnych aspektów, wymiarów danych. Na przykład pozwalają na oglądanie szeregów czasowych danych o różnych zdarzeniach i analizę trendów. Ze względu na wydajność przetwarzania zaleca się stosowanie źródeł danych opartych na języku SQL i technologii hurtowni danych. Podstawowym składnikiem OLAP jest serwer OLAP, który jest usytuowany pomiędzy klientem a systemem obsługi bazy danych (DBMS) i w którym zawarte są reguły opisujące organizację danych w bazie danych. Zawiera specjalne funkcje do analizowania danych. Serwery OLAP są obecnie dostępne dla prawie wszystkich baz danych. kostki OLAP stanowią cenną część systemu BI (Business Intelligence).
Odsłony: 1513
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2  S&T  RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

oracle logo raport   soneta logo  proalpha 2018    SENTE  UNIT4 Teta    anegis logo 2018  SYMFONIAsBiznes CFI SYSTEMY INFORMATYCZNESTREAMSOFT  exact software  ipccORACLE  Sygnity Business Solutions