obszary dzialania banner
 
enova365 przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa. Zawsze odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstwa. Przekłada się na wyższą efektywność podejmowanych działań i oszczędności. Z czasem, wraz z rosnącymi potrzebami, łatwo uzupełnić system o kolejne moduły, bez konieczności reorganizacji firmy, wymiany baz czy migracji danych.
 
 

Kadry Płace

ikona kadry placeSkutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

Kadry Płace systemu ERP enova365 skutecznie wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia.
    

Księgowość

ikona ksiegowoscTo ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Moduły księgowe w enova365 to sprawna i kompleksowa kontrola działalności przedsiębiorstwa oraz możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy.
Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowość w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).
     
enova365 Księgowość jest wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
     

Handel

ikona handelKompletne i nowoczesne narzędzie to obsługi procesów biznesowych w firmach o różnych profilach

Zapewnia obsługę firmy o różnych profilach w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

 
 
 

CRM

ikona crmWykorzystywany w kreowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu relacji z klientami.
Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Funkcjonalność aplikacji znacznie wykracza poza powszechną funkcjonalność tego typu modułów. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, rozwiązanie pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.
     

Workflow

ikona workflowUmożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych w systemie enova365 przez grupę ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy w obrębie systemu enova365.
Workflow umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących na enova365 w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależnie od obszaru firmy. W ten sposób organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych w poszczególnych modułach enova365, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.
 
 

Business Intelligence


ikona BIUmożliwia przekształcenie danych w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. To pierwsze na rynku narzędzie BI zaprojektowane z myślą o użytkowniku końcowym, które zapewnia dostęp do wiedzy bez konieczności tworzenia skomplikowanych analiz. Dzięki kompatybilności z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi moduł spełnia również oczekiwania managerów czy analityków. Business Intelligence w enova365 dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych, który dla analityka firmy stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy o firmie, a dzięki zastosowanej architekturze umożliwia podłączenie
     
 
 
ZOBACZ LISTĘ DOSTĘPNYCH MODUŁÓW
enova365