Przetwarzanie w chmurze

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurzeCloud Computing polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwienie stałego dostępu poprzez zewnętrzne komputery klienckie. Bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z komputerem klienckim, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek komputera z dostępem do Internetu by zacząć korzystać z Cloud Computing. Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem.

Typowe modele świadczenia usług cloud computing to:

  • IAAS – Infrastructure as a service - infrastruktura jako usługa. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia infrastruktury informatycznej
  • PAAS -platform as a service - platforma jako usługa. Usługodawca udostępnia całe środowisko pracy
  • SAAS – software as a service - oprogramowanie jako usługa.


Usługodawca udostępnia oprogramowanie, Użytkowane aplikacje są jedynie wynajmowane.

Typy Cloud computing ze względu na korzystanie z danych i dostęp do nich to:

Private Cloud – rozwiązanie korzystające z infrastruktury i zasobów IT klienta. Pozwala na wprowadzenie wewnętrznego procesu rozliczania z wykorzystania zasobów, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej elastyczności i efektywności. To rozwiązanie znajduje zastosowanie głównie jako środowisko do testowania i rozwoju rozwiązań. Dodatkowo Private Cloud umożliwia wprowadzenie i zarządzanie wieloma platformami jednocześnie.

Hybrid Cloud – rozwiązanie przeznaczone dla klientów oczekujących krótkotrwałego pokrycia nadwyżek zapotrzebowania na moc przetwarzania w cyklach operacyjnych. Dotychczas rozwiązywano to zakupując dodatkowe jednostki obliczeniowe i wykorzystując je tylko cyklicznie. Dzięki rozwiązaniu Hybrid Cloud można wykupić moc obliczeniową na zdalnych serwerach tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebna i w wymaganych ilościach.

Public Cloud – działania niektórych klientów pozwalają im na korzystanie z innego modelu dostaw usług IT. Funkcjonując na wielu rynkach jednocześnie ich priorytetem jest natychmiastowe udostępnienie danych klientom na całym świecie. W takim przypadku usługa dostarczana jest w formie ustalonej i zwymiarowanej w aspekcie funkcjonalności i uwarunkowań związanych ze świadczeniem samej usługi. Specyfikacja zasobów i konfiguracja infrastruktury IT jest niewidoczna dla klienta końcowego, często nie jest znana lokalizacja samej usługi. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ o jakości decyduje funkcjonalność i dostępność usługi. Ta oferta jest szczególnie cenna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Odsłony: 815
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T