Rachunek kosztów standardowych

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Rachunek kosztów standardowych
Rachunek kosztów standardowych - normatywnych pozwala na planowanie kosztów według cen i stawek stałych w określonych okresach czasu, zwykle rocznych (koszty normatywne) oraz rozliczanie odchyleń od kosztów rzeczywistych. Różnicę miedzy kosztami standardowymi i rzeczywistymi zapisuje się jako zysk lub stratę. Taki rachunek kosztów znajduje zastosowanie przy niskiej inflacji. Rachunek ten może być prowadzony według miejsc powstawania kosztów lub według nośników kosztów przy produkcji na zlecenie.
Odsłony: 2868
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T