Przygotowanie planowanych zleceń dla powiązanych między sobą zakładów

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Przygotowanie planowanych zleceń dla powiązanych między sobą zakładów
Ta funkcja umożliwia tworzenie kaskady harmonogramów głównych. Przykładowy harmonogram kaskadowy wygląda następująco: harmonogram sprzedaży zakładu wyrobów finalnych jest podstawą do tworzenia harmonogramu potrzeb dla tego zakładu, ten z kolei stanowi podstawę dla harmonogramu dostaw dla fabryk lub dostawców podzespołów wyższego rzędu, ten – dla podzespołów niższego rzędu. Umożliwia efektywne zarządzanie siecią logistyczną dostaw. Często tą role przejmuje zaawansowane planowanie i harmonogramowanie APS (advanced planning and scheduling).
Odsłony: 2217
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T