Przedsiębiorstwo wielofirmowe

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Przedsiębiorstwo wielofirmowe

Przedsiębiorstwo wielofirmowe, to takie, które ma wydzielone jednostki o istotnym stopniu swobody. Zwykle są to oddzielne byty prawne np. spółki z o.o. lub akcyjne. Typowym przykładem mogą być wszelkiego rodzaju holdingi o profilu produkcyjnym lub produkcyjno - handlowym. Wielofirmowość może mieć charakter finansowy lub logistyczny. Typowe sytuacje wymagające wielofirmowości finansowej występują wtedy, gdy np. jedna z jednostek – fabryk, działa w strefie wolnocłowej, gdzie obowiązują odrębne zasady rozliczeń z fiskusem lub jedna z jednostek mieści się za granicą i trzeba dokonywać konsolidacji sprawozdań, albo poszczególne jednostki handlują pomiędzy sobą, a handel kończy się formalnym fakturowaniem. W związku z tym wydaje się, że za kryterium wielofirmowości finansowej, jako jedną z możliwości można uznać sporządzanie dla każdego z zakładów, sprawozdania finansowego zawierającego więcej niż rachunek zysków i strat oraz konieczność odpowiedniego rozłożenia decentralizacji sterowania finansowego. Odrębnym zagadnieniem jest konieczność prezentowania wyników części firmy np. holdingu dla giełdy lub niezbędność prowadzenia sprawozdawczości i rozrachunków wg wymagań UE lub wymagań polskich i zagranicznego właściciela równocześnie.

Wielofirmowość logistyczna występuje w przedsiębiorstwach, gdzie np. istnieje działalność produkcyjna lub dystrybucyjna o tym samym charakterze, często identycznych wyrobów, wg różnych technologii o różnych kosztach wytworzenia w różnych jednostkach produkcyjnych. Przykładem mogą być dwie lub więcej fabryki mebli wytwarzających takie same, nieodróżnialne przez klienta, krzesła. Każda z fabryk pracuje wg odrębnej technologii i ma inne koszty. Wymagania takiego przedsiębiorstwa spełnia system, który pozwala na planowanie dla całego przedsiębiorstwa na poziomie harmonogramu głównego – planu długookresowego i kaskadowe schodzenie z uszczegółowieniem odrębnych harmonogramów głównych dla poszczególnych zakładów. Powinno być możliwe obsługiwanie różnych procesów produkcyjnych, logistycznych i dystrybucyjnych dla poszczególnych jednostek produkcyjnych oraz naliczanie kosztów wyrobów oddzielnie dla każdej z jednostek organizacyjnych, często wytwarzających takie same wyroby. W takim przypadku niezbędne jest obsługiwanie przez oprogramowanie zestawień materiałowych BOM i opisów procesów technologicznych indywidualnie dla każdej jednostki produkcyjnej . Oczywiście, często występuje równocześnie wielofirmowość finansowa i logistyczna

Odsłony: 2909
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE -  pratner RAPORTU ERP 2020   bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T