Preferowane dziedziny przemysłu wg oceny dystrybutora

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Preferowane dziedziny przemysłu wg oceny dystrybutora

Przyporządkowanie poszczególnych pakietów oprogramowania do branż jest klasyfikacją dosyć arbitralną, choć wiadomo, że organizacja przedsiębiorstwa – jedno lub wielozakładowe, a także typ produkcji lub sposób i sieć dystrybucji powinny być decydujące. Na przykład przemysły spożywczy czy chemiczny, to są na ogół produkcje procesowe powtarzalne, farmaceutyczny to zwykle procesy ciągłe, oczywiście z wyłączeniem tzw. ”fabryk farmaceutycznych”, w których rozsypuje się gotowe pastylki do opakowań, a elektroniczny to produkcja na liniach lub w gniazdach zorganizowanych przedmiotowo. To że jakiś pakiet jest zainstalowany w przedsiębiorstwie danego typu i tam funkcjonuje, wcale nie znaczy, że pakiet jest przeznaczony i najlepszy dla takich przedsiębiorstw. Podczas jego wyboru mogły istnieć warunki nie sprzyjające trafnej czy optymalnej decyzji kierownictwa. Jeśli nawet oprogramowanie niezbyt pasuje do przedsiębiorstwa, ale zostanie wdrożone prawidłowo i jest dobrze eksploatowane, to będzie działało i przynosiło korzyści użytkownikom. Jeśli natomiast wybrano właściwy pakiet, ale wdrożenie przebiegło nieprawidłowo, to prawdopodobnie przedsięwzięcie zakończy się fiaskiem. Wielu dostawców oprogramowania oferuje tzw. pakiety wertykalne. Są to specjalizowane wersje dla poszczególnych dziedzin przemysłu i handlu np. przemysłu samochodowego, elektronicznego lub produkcji napojów i żywności.

Odsłony: 2286
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE -  pratner RAPORTU ERP 2020   bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T