Płace

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Płace
Naliczanie płac stanowi część zarządzania zasobami ludzkimi - personelem (HR). Systemy płacowe w polskich przedsiębiorstwach cechuje ogromna różnorodność wynikająca głównie z liczby i siły związków zawodowych. Jest bardzo trudne tworzenie nawet sektorowych systemów płacowych. Jedynym wyjściem jest wbudowanie w pakiet szkieletowego systemu płacowego, który następnie będzie adaptowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Systemy płacowe są często oferowane przez wyspecjalizowanych dostawców i mogą być wbudowywane do pakietów oprogramowania. Ze względu na częste i niespodziewanie wprowadzane zmiany przepisów konieczne jest, aby zarządzanie zasobami ludzkimi i płace pochodziły od dostawcy, który jest w stanie zapewnić ciągły serwis tego oprogramowania. System płacowy musi zwykle być modyfikowany, ewentualnie parametryzowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
Odsłony: 6095
PARTNERZY:
             axians RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

              SYMFONIA  STREAMSOFTCFI SYSTEMY INFORMATYCZNE ipcc   SYGNITY    ASSECO BUSINESS SOLUTIONS