sBIZNESMajątek
środki trwałe, wypożyczalnia, narzędziownia, gospodarka pojazdami
 
Majątek - Środki trwałe, wyposażenie, narzędziownia
Obszar „Majątek” służy do ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokona- nych na składnikach tego majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje system są:
- przechowywanie informacji o składnikach majątku, - dokonywanie operacji na składnikach majątku,
- generowanie planów amortyzacji,
- klasyfikowanie środków trwałych,
- inwentaryzacji i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych, - ewidencjonowanie wydań i zwrotów.

Wypożyczalnia - Zarządzanie procesem wypożyczania
Obszar do obsługi wypożyczalni bazuje na kartach majątku sBiznes
i umożliwia obsługę wypożyczeń, rozliczania, generowania umów, pro- tokołów uszkodzeń oraz poboru kaucji. Dzięki współpracy z pozostałymi modułami sBiznes, jest możliwa pełna obsługa procesu obsługi trans- akcji łącznie z generowaniem dokumentów sprzedaży.

Wypożyczalnia - Karty drogowe
Gospodarka pojazdami - Ewidencja pojazdów, karty drogowe.
Moduł służy do zarządzania pracą floty pojazdów, obsługi kart drogo- wych oraz rozliczenia paliw. Ewidencja czasu pracy kierowców została dostosowana do najnowszych wymogów. Ewidencja pojazdów zapew- nia kontrolę nad terminami przeglądów technicznych, przydzielonym wyposażeniem oraz obowiązkami serwisowymi (np. wymiany oleju, serwis podzespołów i inne...)

 


Odwiedź nasze strony: www.sbiznes.pl  www.sbiznes-erp.pl www.sbizneserp.pl www.sbiznes.com.pl