Enterprise Resource Planning (Oracle Financials Cloud)

Oracle Fusion Cloud ERP to kompletny, nowoczesny chmurowy pakiet ERP, uznawany przez analityków za lidera.

oracle gartner

 

Ponad 9 000 klientów korzysta z Oracle Fusion Cloud ERP odnosząc sukcesy w swoich branżach, zmniejszając koszty, usprawniając procesy i zwiększając wydajność. W przeciwieństwie do produktów innych dostawców oprogramowania, Oracle Fusion Cloud ERP od początku zbudowano na chmurze, dzięki czemu możemy zaoferować modułowe funkcje biznesowe oparte na sztucznej inteligencji.

Oracle zapewnia kompletny pakiet zintegrowanych aplikacji chmurowych SaaS oparty na infrastrukturze następnej generacji Oracle i zaawansowanych technologiach wspierających cały zakres działalności przedsiębiorstwa. Klienci mogą od razu rozpocząć transformację chmurową, niezależnie od tego, jak skomplikowana pod względem biznesowym i technologicznym jest ich sytuacja.

 

oracle partner raportu erp 2022 1

 

aplikacje oracle cloud 2 imageOracle Fusion Cloud ERP zapewnia wszystkim zespołom w firmie dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak sztuczna inteligencja do automatyzacji ręcznych procesów spowalniających ich pracę, analizy reagujące na zmiany na rynku w czasie rzeczywistym oraz automatyczne aktualizacje pozwalające pozostać na bieżąco i uzyskać przewagę konkurencyjną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oracle 5 kluczowych korzysciKluczowe korzyści biznesowe
 • Dostęp w czasie rzeczywistym do bieżących danych finansowych,
 • Proaktywne identyfikowanie problemów w celu przyspieszenia automatycznego przetwarzania danych,
 • Poprawa efektywności w podejmowaniu decyzji biznesowych i zwiększenie dokładności podczas wprowadzania transakcji,
 • Kontrola kosztów i zwiększenie widoczności wydatków,
 • Poprawa zarządzania środkami i pozycjami pieniężnymi,
 • Zmniejszenie kosztów przetwarzania transakcji i błędów przy wprowadzaniu danych,
 • Zgodność z globalnymi standardami rachunkowości oraz wieloma wymogami prawnymi, branżowymi i geograficznymi. 

 

 

 

 

 

 

 


 Wybrane moduły ERP


Opis Produktu


FunkcjeOracle Financials Rozwiązanie Oracle Financials pomaga organizacjom osiągnąć doskonałość operacyjną przez wykorzystanie funkcji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do automatyzacji procesów finansowych, udostępniania danych w czasie rzeczywistym, wzmocnienia współpracy i poprawy kontroli wewnętrznej.

Oracle Financials to wysoce skalowalny i bezpieczny produkt, który oparto na otwartych standardach, dzięki czemu można go łatwo rozbudowywać i integrować z narzędziami innych firm.
 • Centrum księgowości
 • Sprawozdawczość i analityka
 • Zobowiązania i aktywa
 • Zarządzanie przychodami
 • Należności
 • Pobieranie opłat
 • Zarządzanie wydatkami
 • Zarządzanie spółką joint venture 
   

 
Zarządzanie projektami Rozwiązanie Oracle Project Management stanowi jedno źródło wiarygodnej wiedzy umożliwiające realizowanie projektów w założonym czasie i budżecie. Wykorzystując mechanizm samouczenia się maszyn oraz funkcje mobilne i społecznościowe, wspiera koordynowanie zadań i zasobów w projekcie. Aplikacja Project Management usprawnia planowanie, budżetowanie i prognozowanie w projektach, zarządzając czynnościami w całym przedsiębiorstwie, w tym w obszarach finansów, kadr i operacji.
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie zadaniami
 • Kontrola kosztów projektu
 • Rozliczanie projektów i umowy
 • Zarządzanie grantami
 • Analityka
   

 
Zarządzanie zaopatrzeniem Rozwiązanie Oracle Procurement automatyzuje proces od zakupu po zapłatę przy zaopatrzeniu bezpośrednim i pośrednim, wykorzystując mechanizm samouczenia się maszyn do wybierania najlepszych dostawców, egzekwowania zasad i zarządzania ryzykiem we współpracy z dostawcami, co pomaga utrzymać koszty pod kontrolą. Integracja z rozwiązaniem Oracle Cloud ERP upraszcza zakupy dzięki wbudowanym narzędziom do analizy i współpracy z dostawcami.
 • Od zakupu do zapłaty
 • Zarządzanie dostawcami
 • Pozyskiwanie źródeł zaopatrzenia
 • Umowy
 • Sieć biznesowa


Zarządzanie Ryzykiem i Zgodnością Oracle Risk Management and Compliance wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wzmocnienia kontroli finansowej w celu zapobiegania wyciekom środków pieniężnych, przeprowadzania audytów i ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami, oszczędzając w ten sposób wiele godzin ręcznej pracy.
 • Rola ERP i projektowanie zabezpieczeń
 • Automatyzacja rozdziału obowiązków
 • Ciągłe monitorowanie dostępu
 • Certyfikacja dostępu użytkowników
 • Kontrola konfiguracji
 • Kontrola transakcji
 • Przepływy pracy związane z audytem i SOX/ICFR
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM)
 • Planowanie ciągłości biznesowej


Poznaj pełny potencjał rozwiązania chmurowego Oracle Cloud ERP. Dowiedz się więcej.