Dynamics 365 for Finance & Operations: Zarządzanie kapitałem ludzkim
 
Kompleksowa platforma zarządzania kapitałem ludzkim umożliwia przechowywanie kartotek pracowników i zarządzanie nimi, usprawnia rekrutację i szkolenia oraz wspomaga zarządzanie organizacją. Kluczowymi obszarami zarządzania kapitałem ludzkim są:
 
 zarzadzanie kapitalem ludzkim
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.dynamics.microsoft.com/pl-pl/