Dynamics 365 for Finance & Operations: Zarządzanie łańcuchem dostaw
 
Procesy sprzedaży i zakupu można połączyć z zarządzaniem logistyką, produkcją i magazynem, co zapewnia wgląd w cały łańcuch dostaw i ułatwia zarządzanie nim. Funkcje obsługujące przepływy wewnątrzfirmowe i obejmujące wiele ośrodków usprawniają zarządzanie organizacjami rozproszonymi.
 
Kluczowymi obszarami zarządzania łańcuchem dostaw są:
 
 microsoft dynamics 365 zarzadzanie lancuchem dostaw
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.dynamics.microsoft.com/pl-pl/