macrologic merit logo3

 

Macrologic Merit to system ERP, dzięki któremu zarówno zarządzający, jak i ich pracownicy, mogą efektywnie i szybko wykonywać zadania w ramach opisanych w firmie procesów. Tradycyjny system wspomaga zarządzanie zasobami firmy w poszczególnych pionach organizacyjnych. Macrologic Merit wspomaga zarządzanie zdefiniowanymi sposobami działania organizacji – procesami. Taki sposób informatyzacji firmy jest zgodny z jej naturalnym funkcjonowaniem. Zarządzający mogą projektować procesy, wykorzystując modelowanie graficzne. Mogą kontrolować przebieg procesów, gdyż na bieżąco otrzymują informacje o miernikach. Dzięki temu są w stanie sprawdzić, dlaczego realizacja konkretnego procesu zatrzymała się i wprowadzić usprawnienia, które wyeliminują takie przestoje w przyszłości.
 
System został podzielony na 6 bloków tematycznych, w ramach których zostały uwzględnione najważniejsze procesy zachodzące w firmie: zasoby rzeczowe, zasoby ludzkie, sprzedaż, zakupy i magazyn, produkcja, rozliczenia finansowe, sprawozdawczość i controlling.
 

Korzyści dla menadżerów

  • łatwe egzekwowanie pracy w nowy sposób po wprowadzeniu zmian w sposobie działania,
  • sprawne wprowadzanie nowego pracownika w obowiązki,
  • możliwość analizy efektywności i sprawności operacyjnej działań realizowanych przez uczestników procesów (informacje o miernikach).

Korzyści dla pracowników

  • łatwiejsza i przyjemniejsza praca dzięki przejrzystemu interface’owi,
  • znajomość swojej roli w organizacji oraz ściśle określone zadania do realizacji,
  • możliwość zgłaszania propozycji zmian w procesach.

 1poznaj macrologic merit