simple baner2

simpleb1
simpleb2
simpleb3
simpleb4hcm


       


PLANOWANIE ZASOBÓW Z SIMPLE.HCM

Wiele organizacji podejmuje wyzwanie usprawnienia procesów komunikacyjnych i dystrybuowania informacji. Znalezienie równowagi pomiędzy korzyściami płynącymi z tych zmian a blokowaniem sprawnego działania, jest bardzo cienka.

SIMPLE.HCM jest rozwiązaniem, które usprawnia komunikację wewnątrz firmy, a także poza nią. Za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pozwala pracownikom być na bieżąco z informacjami płynącymi z firmy. Dzięki portalowi, pracownicy z dowolnego miejsca mogą przeglądać swoje „paski” wynagrodzeń, druki RMUA oraz deklaracje PIT, sprawdzać ilość dostępnych dni urlopu czy też kontrolować zarejestrowane nieobecności. Może również służyć jako tablica ogłoszeń, gdzie pojawiają się istotne dla wszystkich pracowników komunikaty. Warto również wykorzystać ten kanał informacyjny do dystrybuowania istotnej wiedzy dla partnerów czy klientów firmy.

Komunikacja w SIMPLE.HCM jest dwustronna, co oznacza że nie tylko firma może przekazywać istotne treści, ale również pracownicy mają możliwość zwracania się z wnioskami do odpowiednich osób w organizacji. Dzięki mechanizmom obiegu informacji, które są elementem narzędzia w prosty sposób można wyeliminować obieg papierowych dokumentów, co z pewnością przełoży się na zmniejszenie kosztów oraz skrócenie czasu przekazywania informacji.

W prosty i przyjazny sposób pracownicy mogą zwrócić się np. do działu kadr z prośbą o przygotowanie zaświadczenia o zarobkach, które w odpowiedzi umieszczane jest w formie elektronicznej pod kontem wnioskującego pracownika. Takie samo działanie może dotyczyć również rozliczania delegacji, obiegu wniosków o pracę w nadgodzinach czy wniosków urlopowych, a także innych które powinny funkcjonować w organizacji.
 

TWÓRZ HARMONOGRAM PRACY UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW ZAANGAZOWANYCH W REALIZACJĘ ZLECENIA

SIMPLE.HCM znakomicie sprawdza się również w firmach produkcyjnych, gdzie istnieje konieczność tworzenia harmonogramów czasu pracy oraz rozliczania przepracowanych nadgodzin. W tym przypadku to kierownicy zespołów są odpowiedzialni za przygotowanie właściwej obsady, która pozwoli na sprawne realizowanie zleceń produkcyjnych. Dzięki dostępowi do grupy swoich podwładnych, kierownik w prosty sposób (za pomocą myszki), planuje niezbędną obsadę. Komunikacja z systemem kadrowym, gdzie znajdują się dane o nieobecnościach, pozwala na bieżące zarządzanie zespołem oraz podejmowanie działań, które zapewnią ciągłość realizowanych procesów. Narzędzie posiada mechanizmy kontrolne, które weryfikując zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy, nie pozwolą na planowanie z nimi niezgodne.
simple baner HR1


PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY

Planowanie i rozliczanie czasu pracy z wykorzystaniem SIMPLE.HCM pozwala również na zarządzanie nadgodzinami w dłuższych okresach rozliczeniowych oraz przy produkcji sezonowej. Kontrola czasu pracy to nie jedyny element, podlegający weryfikacji pod kątem przepisów. Takiego wsparcia mogą oczekiwać również osoby odpowiedzialne z BHP. Dzięki portalowi mogą oni prowadzić kartoteki dla pracowników z uwzględnieniem szkoleń, wypadków i zdarzeń, pracy w szkodliwych warunkach czy też zarządzania odzieżą roboczą.

ANALIZUJ PROCES REKRUTACYJNY

Możliwości, jakie niesie ze sobą SIMPLE.HCM zostały również wykorzystane do zarządzania „miękkim” obszarem HR, od momentu rekrutowania pracownika do ustania jego zatrudnienia. Rozwiązanie pomaga w budowaniu zaangażowania pracowników, ich rozwoju oraz edukacji. Dzięki niemu można gromadzić dane o potencjalnych kandydatach i wybierać, tych którzy w najbliższym stopniu spełniają założone kryteria. Można również zarządzać ścieżką kariery każdego pracownika oraz prowadzić wewnętrzną selekcję na pojawiające się wakaty.

OCENIAJ PRACĘ PRACOWNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ STANOWISKOWYCH

SIMPLE.HCM wspiera również porządkowanie opisów stanowiskowych, które są niezbędne i do procesu rekrutacji (na ich podstawie tworzone są kryteria wyboru optymalnych kandydatów) i do ocen pracowniczych. Oceny pracownicze przeprowadzane są z poziomu portalu, gdzie każdy z kierowników ma dostępne formularze dedykowane dla swoich pracowników (z uwzględnieniem ich wymagań stanowiskowych). W oparciu o wypełnione formularze ocen, tworzone są plany rozwojowe i szkoleniowe, które są jednym ze źródeł planowania szkoleń.

TWÓRZ ŚCIEŻKĘ SZKOLEŃ – BUDOWANIE KOMPETENCJ PRACOWNIKÓW

Zarządzanie szkoleniami jest wspierane na poziomie kosztowym oraz organizacyjnym. Analizowane w rozwiązaniu efekty szkoleń i stopień wykorzystania przekazanej wiedzy, pozwalają na efektywne planowanie działań szkoleniowych na przyszłe okresy. Wszystkie powyższe elementy tworzą spójną koncepcję, która przyświecała przy tworzeniu rozwiązania SIMPLE.HCM. Niewątpliwie narzędzie to wspiera organizację w komunikacji i dystrybuowaniu wiedzy, a także przekłada się na sprawne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

       simple baner boczny dolny1

ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ