ERP w chmurze banner

enova365 to jedyny multiinterfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. To pierwszy w Polsce, pełny, zintegrowany ERP dostępny na platformie Microsoft Azure, zaprojektowany i rozwijany w oparciu o technologię Microsoft, obecnie zgodną z HTML5, z interfejsem na Windows 8.1.

enova365chmura  

W odróżnieniu od tradycyjnego modelu, polegającego na zakupie licencji na oprogramowanie i instalacji na serwerach firmowych, enova365 w chmurze Microsoft Azure oferuje możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania. Oznacza to wygodny dostęp do programu poprzez wykupienie miesięcznego abonamentu. Z systemu można korzystać w dowolnym czasie i miejscu, logując się do swojej bazy danych poprzez przeglądarkę internetową

 
 

Korzyści z chmury:

 • redukcja kosztów IT o 10-20%
 • efektywne wykorzystanie pracy zdalnej
 • skalowalność systemu
 • możliwość dotarcia do nowych rynków
 • wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych
 • lepsza komunikacja z Klientem
 • możliwość zmiany liczby stanowisk w każdym momencie
 • wygodny miesięczny abonament
 • dynamiczny rozwój bez konieczności inwestycji w infrastrukturę IT
    

enova365 w chmurze Microsoft Azure

enova365 w chmurze Microsoft Azure to usługa software as a service (SaaS), polegająca na udostępnieniu oprogramowania poprzez sieć Internet, użytkownik płaci jedynie miesięczny abonament za korzystanie z aplikacji. System oraz baza danych zainstalowane są na serwerach firmy Microsoft. Bezpieczeństwo danych i wydajność systemu są zapewnione przez dostawcę usługi. Firma nie ponosi zatem kosztów związanych z infrastrukturą IT, modernizacją sprzętu, aktualizacją licencji, obsługą techniczną oraz innych kosztów operacyjnych (jak. np. energia elektryczna, wentylacja, wynajem powierzchni). Użytkownik płaci jedynie miesięczny abonament, odpowiedzialność za prawidłowe działanie aplikacji przerzuca na dostawcę.

  
korzysci z chmury  

Rozwiązanie dedykowane dla firm:

 • chcących obniżyć koszty IT
 • handlowych i usługowych
 • z mobilnymi pracownikami
 • o rozproszonej strukturze
 • miłośników nowych technologii
 • planujących zdobycie nowych rynków